Werkwijze

Het leveren van een goed schoonmaakresultaat is alleen bereikbaar, wanneer alle betrokken partijen precies op de hoogte zijn van het schooonmaakprogramma en de schoonmaakmethodieken. Daarom is samen met de medewerkers het GCS groep wekensysteem ontwikkeld. Bij deze werkplanning wordt van onderstaande hulpmiddelen gebruik gemaakt:
- werkschema
- werkinstructie interieur
- werkinstructie sanitair
- taakkaart
- logboek

Werkschema
GCS Groep kent twee hoofdgroepen van werkzaamheden, namelijk: interieur en sanitair.

Interieur
Hiermee bedoelen we kantoren, gangen, restaurants, vergaderruimtes, enz. De kleur blauw geeft aan dat het met het interieur te maken heeft. Dus de etiketten van de schoonmaakmiddelen zijn blauw, blauwe doekjes en blauwe emmers. De kleur groen geeft aan dat het schoonmaakmiddel voor vloeren gebruikt dient te worden.

Sanitair
Met sanitair bedoelen we niet alleen toiletten, maar ook douches en kleedkamers. Alles wat met sanitair te maken heeft, is rood gekleurd. Zowel de materialen als de middelen.

Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
Op het werkschema kunt u zien dat we de werkzaamheden verdeeld hebben in 3 typen:
- dagelijkse werkzaamheden
(deze worden iedere dag uitgevoerd)
- wekelijkse werkzaamheden
(deze worden op vaste dagen uitgevoerd)
- periodieke werkzaamheden.

Logboek
In het logboek zijn informatie over GCS Groep en een calendarium te vinden. In het calendarium worden door zowel klant als medewerker toelichtingen gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden, opmerkingen gemaakt en bijzonderheden genoteerd. Het logboek wordt door de bedrijfsleiding van GCS Groep regelmatig nagekeken en indien nodig besproken met de klant.


Gericht schoonmaken
Voor goed schoonmaken is niet alleen een goed werkschema nodig. Door eerst te kijken, dan na te denken en daarna pas te doen, kan er gericht worden schoongemaakt. Tijd wordt efficiënt besteed aan punten die de volle aandacht verdienen.

Controle, de normaalste zaak van de wereld
Het is de normaalste zaak van de wereld dat er controle plaatsvindt. Dit gebeurt op alle niveaus binnen elke organisatie. Bij GCS Groep weten we allemaal wat er met schoon en niet schoon wordt bedoeld. Hierover mag geen onduidelijkheid bestaan. Daarom worden met regelmaat per taak steekproefsgewijs de uitgevoerde dag- en weekbeurten gecontroleerd. Van een controleronde worden aantekeningen gemaakt, die direct met de klant worden besproken.